fbpx

Cena

Slovensko

eur20+ 3,50 EUR poštovné
Zasielame od 10. 4. 2019

Česká republika

czk495+ 100 Kč poštovné
Zasielame od 10. 4. 2019

O knihe

SKRYTÉ POKLADY 01

Od roku 2015 prebieha v obci Tvrdošovce archeologický výskum pod vedením Slovenského národného múzea v Bratislave. Počas tejto pomerne krátkej doby bolo objavené množstvo výnimočných nálezov, ktoré svojim významom do veľkej miery prekračujú región Tvrdošoviec a ich okolia. Kniha má za cieľ na príklade tejto významnej lokality priblížiť dejiny najstaršieho osídlenia Slovenska od praveku až po stredovek. Prináša výber tých Najzaujímavejších nálezov, ktoré sa podarilo počas výskumu objaviť a na ich príklade ukazuje, aké bohaté, pestré a pútavé  sú dejiny územia dnešného Slovenska.

Výskum archeologických lokalít Tvrdošoviec